1920 maj 2017

Sätergläntan Vårutställning 2017

Temat är #slöjdkraft

Fredag 19 maj

Vårutställning 11-17

Klädvisningar kl 13 & 15

Lördag 20 maj

Vårutställning 11-17

Klädvisningar kl 11.30, 13 & 15

På vårutställningen visas:

Individuella utställningar av studerande på år 3

Inspirationsutställning av år 2, med tema “tyngd” och utgångspunkt i en resa till Krakow

Caféutställning av år 1 och mycket mer

På vårutställningen visas projektarbeten, produkter och processer upp från det gångna året på Sätergläntans läsårsutbildning Slöjd och hantverk – form och kultur med inriktningarna smide, sömnad, trä och väv.

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Knippbodarna 119