28 maj18 september 2016

Utställning Avesta Art

Virkade rum! Odefinierbara gestalter inom lås och bom. Minnets hem. Ett eldhärjat kaos. Gruppbilder av kvinnogemenskap.

Det handlar om olika uttryck och olika berättelser, men alla med det gemensamma att det finns en struktur i dess uppbyggnad, när Avesta Art öppnar i sommar. Struktur är också titeln för utställningen som invigs 28 maj, då 16 konstnärer från hela världen presenterar sina olika konstverk.

  • Struktur kan vara så mycket. Det kan relateras till det sociala, till samhället, språket, tekniken, makten och könet. Konstverken -i sina skiftande stilar, och uttryck och infallsvinklar – passar väl in i Verketmiljöns struktur, säger konstvetaren Caroline Gustafsson.

I Verket i Avesta var den gamla industribyggnaden på sin tid ett exempel på struktur i form av tydliga roller, hierarki, ordning och rytmen i arbetsmoment och utförande. Det utgör en kontrast till hur exempel konstnärerna Magnus Alexandersson, Petra Bauer och Alexandra Carr ser på begreppet struktur. Medan Magnus Alexandersson målar horisontella linjer som i sig skapar arkitektoniska landskap, presenterar Petra Bauer fotografiska porträtt och affischer från den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. De utgör bilden av en gemensam kamp som slutligen gav individuella rättigheter.

Alexandra Carr har hittat sitt exempel på struktur i verket Black Matter, där magnetism skapar struktur och form.

Fyra av installationerna är tvåmansjobb. Melissa Hederson har tolkat Hanna Hallgrens språkliga verk Välfärdsstaten i kontraster av vitt och sprakande färg. Sirous Namazi och Raha Rastifard från Iran, presenterar i Avesta sitt nya projekt och verk Nahavand, där de ska låta arkitektur tjäna som en politisk aktion utifrån plats, formspråk och innehåll.

Karen Oetling och Erik Ravelo – från Mexico och Cuba har skapat porträtt med syra – som kontrast till hur kvinnor attackerats med syra för att ha nekat giftemål eller avböjt sexuella inviter. Svenskarna Håkan Lidbo och Tom Waldton blåser i sin tur bokstavligt liv i Koppardalens gamla Blåsmaskin från 1884, genom en ljud- och videomappning. På så vis utökas i år det konstnärliga rummet också rent fysiskt.

Bland övriga medverkande konstnärer märks Helene Hortlund, som iscensatt och levandegjort streckteckningar med lintråd runt olika stommar. Jakub Nepras från Tjeckien visar ett videoverk som projiceras på en plexiglasskivor där ett slags samhälle – i mikro- eller makromiljö – ständigt ska påminna om alltings relation med varandra.

Helene Schmitz fotoserie Livingrooms är en betraktelse genom en kameralins på resterna av ett brandhärjat barndomshem.

Den konstnär som dock torde bli en av de mer uppmärksammade är virkdrottningen Olek (Agata Oleksiak) från Polen men nu bosatt i New York. Hon ska visa sin version av ett svenskt sekelskifteshem med Stubbsveden som förebild, utfört med garn och virknål. Syftet är att kombinera forna epokers sätt att leva med dagens bostadspolitik och var kvinnan står i den miljön.


Läs mer på: www.verket.se