Anders Kjäll

Ordinarie ledamot.


Pensionerad ekonom, bakgrund finansmarknaden. 

Placeringsrådgivare, analytiker, skribent inom aktieområdet. Egen företagare. Finansinspektör. Styrelseledamot Thielska Galleriet.