Anna-Karin Laurell

Ordinarie ledamot. 

Chef för affärsområde Liv, Folksam