Caroline Östlund

Tjänstledig fr om juli 2020.

Projektledare och kommunikatör
E-post: caroline.ostlund@hv-textil.se