Elisabeth Isaksson

Utbildningsansvarig Högre Textil Hantverksutbildning år 2
E-post: elisabeth.isaksson@hv-textil.se