Inger Frank

Administrationsansvar / ekonomi
Tel: 076-883 12 65
E-post: inger.frank@hv-textil.se