Kerstin Andersson Åhlin

Suppleant. 

Vice ordförande i Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk