Kerstin Brunnberg

Ordinarie ledamot. 

Journalist och tidigare chef inom Sveriges Radio och ArkDes