Maria Veerasamy

Ordförande.VD Svenskt Tenn AB.

Drivs av att få arbeta med försäljning, design och hantverk. Är utbildad damskräddare men har förutom detta hantverksyrke arbetat som avsynare i kallhyttan på Sandviksglasbruk som var Orreforskoncernens servisglasbruk. Min retail bakgrund grundar sig som anställd på Indiska Magasinet i 21 år där jag började som säljare och avslutade min tjänstgöring som Inköpschef och vice VD.

Sedan januari 2011 arbetar jag som VD på inredningsföretaget Svenskt Tenn AB som verkar som en kommersiell kulturinstitution och värnar om svensk heminredningstradition.
Mestadels tillverkas de produkter som säljs i Sverige av småskaliga hantverkare.

Utöver detta uppdrag sitter jag som styrelseledamot i RODEBJER, Beckmans Designhögskola samt ordförande i styrelsen för Malmstenbutiken.