Marie Ulväng

Vice ordförande.


Fil dr, är Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

"Som forskare i ekonomisk historia med inriktning mot hemmets textilier och kvinnors hushållsarbete kring sekelskiftet 1900 är det hedrande att få vara en del av den kontinuitet som HV utgör."