Monika Persson Remes

Utbildningsansvarig kortkurser och utbildningssamordnare
E-post: monika.persson.remes@hv-textil.se
Telefon:  08-545 686 51