Styrelse

Henrik Orrje

Ordinarie ledamot. Chef enheten för Tillsyn, samling och administration, Statens konstråd 

Solveig Ininbergs

Suppleant. Stiftsdirektor, Stockholms stift

Eva-Sofi Ernstell

Ordförande.
Museichef, Dansmuseet

Kerstin Brunnberg

Ordinarie ledamot. Journalist och tidigare chef inom Sveriges Radio och ArkDes

Anna-Karin Laurell

Ordinarie ledamot. Chef för affärsområde Liv, Folksam

Karin Sidén

Suppleant. Överintendent och museichef Waldermarsudde

Monica Ståhlbrand

Ordinarie ledamot. Arkitekt SAR/MSA, Aix Arkitekter AB 

Kerstin Andersson Åhlin

Ordinarie ledamot. Vice ordförande i Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Aron Erstorp

Ordinarie ledamot. Intendent, Nordiska museet

Sepidar Hosseini

Suppleant. Formgivare, konstnär

Anette Granlund

Suppleant.  Intendent Uppsala Auktionskammare