Styrelse

Annelie Holmberg

Ordinarie ledamot. Lektor i textilvetenskap, Uppsala universitet

Solveig Ininbergs

Suppleant. Stiftsdirektor, Stockholms stift

Eva-Sofi Ernstell

Ordförande.
Museichef, Dansmuseet

Kerstin Brunnberg

Ordinarie ledamot. Journalist och tidigare chef inom Sveriges Radio och ArkDes

Anna-Karin Laurell

Ordinarie ledamot. Chef för affärsområde Liv, Folksam

Helena Schmidt

Ordinarie ledamot. Managementkonsult

Monica Ståhlbrand

Ordinarie ledamot. Arkitekt SAR/MSA, Aix Arkitekter AB 

Kerstin Andersson Åhlin

Suppleant. Vice ordförande i Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Aron Erstorp

Suppleant. Intendent, Nordiska museet

Sepidar Hosseini

Suppleant. Formgivare, konstnär

Pia Sandström

Ordinarie ledamot. Konstnär