Kerstin Andersson Åhlin

Ordinarie ledamot. 

Vice ordförande i Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk