Förening

Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a.

BLI MEDLEM I DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN HANDARBETETS VÄNNER (HV).

“Föreningen Handarbetets Vänner främjar, utvecklar och tillverkar textilt hantverk av hög hantverksmässig och konstnärlig kvalitet och bevarar det textila kulturarvet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att mot ersättning tillhandahålla tillverkning, utbildning, exponering och avsättning av textilt hantverk. HV köper in och säljer textilmaterial.” (Stadgarna § 1). 

Medlemmar i föreningen står bakom föreningens ändamål och gynnar verksamheten på det sätt och i det omfång som man själv väljer. Särskilt utformade medlemsaktiviteter ordnas, och i föreningen förs ett gemensamt samtal kring den textila konsten och kulturarvet. Medlemmar får även inbjudan till HVs vernissager, föredrag och andra programpunkter. Som medlem i föreningen kan enl stadgarna antas person, bolag, förening eller stiftelse som godkänns av styrelsen såsom medlem. I maj varje år håller HV medlemsstämma. Under 2017 är medlemskap kostnadsfritt, kontakta oss för kostnad för medlemaskap 2019 och framåt. 

Det är möjligt att välja att stödja verksamheten med ett frivilligt bidrag.

Om du är intresserad av att bli medlem i en förening som aktivt vårdat textilt hantverk och konstnärliga uttryck sedan 1874, fyll i formuläret som finns bifogat nedan och skicka in din intresseanmälan med ifyllt forumlär till e-mail: foreningen@hv-textil.se!