Catharinas minnesfond

Catharinas familj, släkt och vänner önskar med minnesfonden stimulera svensk textilkonst i enlighet med de traditioner, som finns inom familjen sedan flera generationer. Genom stipendieverksamhet vill vi både kunna ge erkännande till duktiga utövare/lärare i svensk traditionell textilkonst och till de som äger förmåga att omskapa den traditionella slöjden för att passa människor i modern tid. Notera: Stipendiet går inte att söka, utan delas ut av fonden till utvald stipendiat.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2018

Kim Halle.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2017

Elisabeth Isaksson.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2016

Anna Eriksson.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2015

Susanne Henriques
Tilldelas årets stipendium för gränsöverskridande arbete i bildvävning, formgivning, färglära och färgning.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2014

Gun Aschan, Mästare i Konstbroderiyrket. 

Kunskaper om textilt hantverk och dess hemligheter har under 140 år förmedlats vidare på HV från mästare till lärling. Generation efter generation.

Gun började arbeta som brodös på ateljén 1976. Efter några år också som lärare på skolan. Gun är en engagerad och ödmjuk person och en mycket uppskattad lärare som tycker det är stimulerande att undervisa.

Med stor glädje och generositet har hon under mer än 30 år förmedlat sina kunskaper vidare till de studerande.

Kulturarvet och nytänkandet, en ständigt pågående utveckling där de studerande får ta del av insikten om att ”allt är möjligt”. 

Motivation till 2013 års stipendiat

2013 års stipendiat Elisabeth Windersjö, ”Bettan” har under 37 års arbete som vävlärare på HV Skola väglett ett stort antal studerande genom vävkonstens labyrinter.

Bettan uppmärksammas för sina gärningar med att stötta dem i att utveckla traditionell vävteknik till individuella, unika uttryck för människor i modern tid.

Motivation till 2012 års stipendiat

2012 års stipendiat Karin Kahnlund sprider med stor erfarenhet och engagemang kunskapen om stickandets mångfald och uttrycksmöjligheter. En kunskap som utvecklats och fortsätter att utvecklas utifrån generationers intresse av textilt utövande. 

Karin väcker nyfikenhet och engagemang för olika sticktekniker och sticktraditioner i och utanför landets gränser. Hon har förmågan att på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt förmedla kulturarvet vidare till kommande generationers utövare.