Catharinas minnesfond

Catharinas familj, släkt och vänner önskar med minnesfonden stimulera svensk textilkonst i enlighet med de traditioner, som finns inom familjen sedan flera generationer. Genom stipendieverksamhet vill vi både kunna ge erkännande till duktiga utövare/lärare i svensk traditionell textilkonst och till de som äger förmåga att omskapa den traditionella slöjden för att passa människor i modern tid. Notera: Stipendiet går inte att söka, utan delas ut av fonden till utvald stipendiat.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2020

Katarina Evans.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2019

Lisa Hartman.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2018

Kim Halle.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2017

Elisabeth Isaksson.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2016

Anna Eriksson.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2015

Susanne Henriques.

Catharinas Minnesfond stipendiat 2014

Gun Aschan. 

Catharinas Minnesfond stipendiat 2013

Elisabeth Windersjö. 

Catharinas Minnesfond stipendiat 2012

Karin Kahnlund.

______________________________________________