Sökning på ”1880-tal”

Resultat 1–11 av 11

Disputation Margareta Ridderstedt

Margareta Ridderstedt lägger fram sin doktorsavhandling "Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930". Datum:  14 juni 2017 13:00 - 14 juni 2017 ... Läs mer

Brunkebergstorg 18, 1887-1906

1887 fick föreningen nya lokaler på Brunkebergstorg nr 18, en lokal med 13 rum, därav 3 stora salar, vilka invigdes med att visa Hanna Winges ... Läs mer

Hanna Winge, 1838-1896

En av 19 undertecknare av uppropet att bilda en förening för "det svenska handarbetets utveckling i konstnärlig fosterländsk riktning". Hon komponerade flera drakmönster för Handarbetets ... Läs mer

Agnes Branting, 1862-1930

1887 började Agnes Branting som mönsterriterska på handarbetets Vänner. 1891 blev hon direktris för föreningen med ansvar för den konstnärliga verksamheten. Branting startade senare textilateljén ... Läs mer

Maria Adelborg, 1849-1940

Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886—99, hos Handarbetets Vänner 1900—07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till ... Läs mer

Selma Giöbel, 1843-1925

Giöbel var en av stiftarna av Handarbetets Vänner och ledarmot i styrelsen 1874-1885. Hon var särskilt intresserad av trä och har betytt mycket för träslöjdens ... Läs mer

Brunkebergstorg 15, 2 tr. 1874-1887

Föreningens ursprungliga lokaler. Läs mer

Lilli Zickerman, 1858-1948

Lilli Zickerman studerade vid Handarbetets Vänner på 1880-talet och tog intryck av föreningens idéer. Hon deltog i Stokholmsutställningen 1897 och fann då att de gamla ... Läs mer

Reformdräkten, 1885

Komponerad av Hanna Winge Läs mer