Sökning på ”1900-tal”

Resultat 1–20 av 20

Väverskor 1906

Läs mer

Disputation Margareta Ridderstedt

Margareta Ridderstedt lägger fram sin doktorsavhandling "Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930". Datum:  14 juni 2017 13:00 - 14 juni 2017 ... Läs mer

Brunkebergstorg 18, 1887-1906

1887 fick föreningen nya lokaler på Brunkebergstorg nr 18, en lokal med 13 rum, därav 3 stora salar, vilka invigdes med att visa Hanna Winges ... Läs mer

Sancta Birgitta, Carl Larsson, 1900

Inköpt av H.M Drottning Carola av Sachsen Läs mer

Agnes Branting, 1862-1930

1887 började Agnes Branting som mönsterriterska på handarbetets Vänner. 1891 blev hon direktris för föreningen med ansvar för den konstnärliga verksamheten. Branting startade senare textilateljén ... Läs mer

Maria Adelborg, 1849-1940

Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886—99, hos Handarbetets Vänner 1900—07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till ... Läs mer

Birger Jarlsgatan 5, 1906-1917

Eftersom fastigheten vid Brunkebergstorg skulle rivas fick föreningen 1906 flytta lokaler.  I Stockholmsbladet, söndagen den 25e februari 1906 skrevs det följande: Efter att i nitton ... Läs mer

Carin Wästberg, 1859-1942

På bilden syns "Karin Wästbäck [Carin Wästberg] föreståndarinna för Handarbetets vänner. Dotter till författarinnan "Anna A" samt Lotten Rönqvist" (enligt upplysning på fotots baksida). Carin ... Läs mer

Antependium för Lunds domkyrka 1909

Komponerat av Maja Wirde Läs mer

Maja Sjöström, 1868-1961

Maja Sjöström föddes i Bårslöv 1868 som dotter till kronolänsman. Hon började tidigt teckna och rita. Som artonåring flyttar hon till Stockholm för att gå ... Läs mer

Maja Andersson Wirde, 1873-1952

Textilkonstnärinnan Maja Andersson Wirde anställdes av HV som mönsterriterska 1907. I föreningens årsberättelse från 1907 andas man stor framtidsoptimism.  Läs mer

Sofia Gisberg, 1854-1926

Sofia Gisberg, skulptör och textilkonstnärinna född i Sundsvall den 16 november 1854 och dotter till handlare Per Daniel Gisberg och hans hustru Abrahamina Elisabet Taxberg ... Läs mer