Sökning på ”Fanor och standar”

Resultat 1–19 av 19

Nationsfana, KTH, 2005

Kunglig Samhällsbyggnadssektion, KTH. Maskinbroderad av Anna Eriksson. Läs mer

Fana för F21i Norrbotten, 2013–2014

Handbroderad dubbelsidig sidenfana. Utförd av Anna Eriksson, Louise Peribert och Inger Broström. Läs mer

Södra skånska regementet, P7, 2011

Handbroderad dubbelsidig sidenfana.

Läs mer

IF/METALL, Stockholm, 2006

Fana av Jordi Arkö. Maskinbroderad av Anna Eriksson. Läs mer

Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala, 2014

Konstnär Kristina Holmgård. Läs mer

Fana för Stockholms Nation i Uppsala, 2007

Handbroderad dubbelsidig sidenfana. Utförd av Gunnel Andersson efter förlaga av Kristina Holmgård. Läs mer

Blekinge flygflottilj, F17, 2004

Tilläggsmotiv till befintlig fana i form av en handbroderad "grip". Läs mer

Standar för Livgardet, 2013

Handbroderat dubbelt standar. Utfört av Kirsi Mattila, Lina Lindh och Louise Peribert efter förlaga av Kristina Holmgård Läs mer

Fanspikning av Livgardets nya fana

Efter ett års arbete, 2 444 timmar, och över 100.000 stygn har Handarbetets Vänners konstbrodöser levererat Livgardets nya fana. Fanspikningen, som är en återupptagen ceremoni från 1600-talet, ägde rum på Armémuseum i Stockholm fredagen den 8 april 2016. Fanan kommer att, vid en högtidlig ceremoni, överlämnas till Livgardet av H.M. Konungen. Läs mer

Nytt standar för Svea Livgarde

HV Ateljé har nytillverkat ett handbroderat dubbelsidigt standar efter förlaga av Kristina Holmgård. Arbetet har utförts av våra skickliga brodöser Kirsi Mattila, Lina Lindh samt Louise Peribert Läs mer

Fana till UndSäkC, 2016

Försvarsmaktens underrättelse - och säkerhetscentrum.  Läs mer

Fanspikning av nya fanan till Försvarsmaktens underrättelse - och säkerhetscentrum, FMUndSäkC

Ateljéns senast broderade fana spikades torsdag 8 december på Armémuseum i Stockholm. Läs mer

Officiell överlämning av handbroderad fana till Markstridsskolan

H.M Carl XVI Gustaf besökte Markstridsskolan på Garnisonens dag, lördagen den 19 september. I en ceremoni överlämnade han Markstridsskolans nya förbandsfana. Läs mer

Markstridsskolan, 2014–2015

Handbroderad fana till Markstridsskolan utförd av Louise Peribert  Läs mer

Överlämning av ny förbandsfana till Amfibieregementet

Amfibieregementets förbandschef, överste Peder Ohlsson, fick idag ta emot en ny fana från H.M. Konungen på förbandets bas på Berga. Fanan är handbroderad på Handarbetets Vänner. VD Lotta Ahlvar och konstbrodös Anna Eriksson deltog vid överlämningen av fanan.  Läs mer

Fana Livgardet, 2016

Efter ett års arbete, 2 444 timmar, och över 100.000 stygn har Handarbetets Vänners konstbrodöser levererat Livgardets nya fana. Fanspikningen, som är en återupptagen ceremoni från 1600-talet, ägde rum på Armémuseum i Stockholm fredagen den 8 april 2016. Fanan överlämnas därefter i närvaro av Hans Kungliga Höghet till Livgardet. Läs mer

Kristina Holmgård - HV Ateljé

HV Galleri 4 juni - 3 augusti"Håll fanan högt". Presentation av vinterns arbete med heraldisk textil för försvarsmakten. Vernissage onsdag 4 juni kl. 16 - 20.00. Läs mer

International Woman's Suffrage Alliance, 1911

Till ett kvinnornas världsförbund hör ett kvinnornas världsbanér, och det är vid den sjätte kongressen, som vår internationella allians skall erhålla ett sådant, ritadt, sydt och skänkt af svenska kvinnor. Läs mer