Sök utbildning

Senast uppdaterad 2022-01-12. Utförligare information om hur du söker uppdateras under januari 2022.

Information om att söka våra läsårsutbildningar 

När kan jag söka?

Ansökningsperioden 2022 pågår mellan den 9 februari och 19 april.

Senare under våren bjuder vi in till infoträff online. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om när vi bjuder in till digital infoträff.

Vad är arbetsprover?

Genom arbetsproverna visar du som söker till HV Skola prov på din förmåga att lösa uppgifter kreativt och kommunikativt. Arbetsprovet innefattar en kort uppgift som ska lösas, portfolio, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din känsla för färg och form i utförandet samt relevans i förhållande till den givna uppgiften. Arbetsproverna hjälper alltså oss på HV Skola att skapa rätt förutsättningar för antagningsprocessen och ger nödvändiga förutsättningar för att fokusera på utförd uppgift snarare än de sökande som personer.

Hur söker jag till Handarbetets Vänner Skolas utbildningar?

Du söker till Handarbetets Vänner Skolas läsårsutbildningar genom att lösa uppgiften i arbetsprovet. Det vill säga att du skickar in arbetsprov, personligt brev, id-handling, CV och gymnasiebetyg samt ev. dokument som styrker behörighet. Årets tema är Utopi.

Vad kan jag söka på Handarbetets Vänner Skola?

På Handarbetets Vänner Skola erbjuds två basår med inriktning mot vävning eller sömnad samt en tvåårig utbildning för den som vill fördjupa sig i textila hantverkstekniker.

Textilhantverk Basår - vävning (1 år) – Läsårsutbildningen för dig som vill lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna.

Textilhantverk Basår - sömnad (1 år) – Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. 

Högre textil hantverksutbildning (2 år) – Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. 

Obs! Högre textil hantverksutbildning utbildningen kräver goda förkunskaper inom vävning (200h), bindningslära (50h), och konstsömnad. Läs mer om behörighetskrav nedan.


Omfattning

Utbildningarna är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 000 kr/termin (med reservation för ändringar av avgiften). Vissa materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå (B1).

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd. 

Ansökningsperiod

9 Februari  - 19 April 2022

Utbildningen är en Konst- och kulturutbildning inom Myndigheten för yrkeshögskolan, läs mer på www.myh.se och www.konstkulturutbildning.se.


Behörighetskrav 

Textilhantverk Basår - vävning 

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Textilhantverk Basår - sömnad

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Högre textil hantverksutbildning 

För att söka till utbildningen ska du ska ha gått ut Textilhantverk basår på Handarbetets Vänners Skola eller ha motsvarande kunskaper och färdigheter. För att antas till utbildningen krävs goda förkunskaper inom vävning (200h), bindningslära (50h), och konstsömnad motsvarande minst kortkurs, grundnivå, HV Skola. Förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Här finns ett självskattningstest för dig som vill se om du kan vara behörig eller behöver komplettera: Självskattningstest Högre textil hantverksutbildning


Frågor?

Kontakta oss på:
tel: 08-545 686 51

e-post: skola@hv-textil.se