Eva Olanders

Eva Olanders
Telefon: 0737645565

Ansikten speglar för mig det inre livet. Människor, utifrån vilka vi är när vi föds och genom hur livet formar oss, visar med våra ansiktsuttryck olika mycket av den sårbarhet som finns inom oss alla. Jag vill med min konst blotta och lyfta fram känslolivet i hopp om att betraktaren för en stund stannar upp och får kontakt med sig själv. 


Om du vill se fler verk kan du klicka på länken till min hemsida.


Portfolio