Bildarkiv

Här utvecklar vi ett bildarkiv med forsknings- och referensmaterial från Handarbetets Vänners historia.

Har du information eller bilder du vill lägga till i våra arkiv som rör Handarbetets Vänner? Vänligen hör av dig till info@hv-textil.se

Ryamatta “Ljungeld”, 1960

Konstnär Hans Krondahl

Textila moduler, 1974

Konstnär Hans Krondahl.

Monia Westin väver Lennart Rodhes första gobeläng ”Trädet”, 1960.

Monia Westin var hantverkare på Handarbetets Vänner under 1960-talet. Hon berättar historien kring Trädet som vävdes för Lennart Rodhe.

Birger Jarlsgatan 5, 1906-1917

Eftersom fastigheten vid Brunkebergstorg skulle rivas fick föreningen 1906 flytta lokaler.  I Stockholmsbladet, söndagen den 25e februari 1906 skrevs det följande: Efter att i nitton ...

Brunkebergstorg 18, 1887-1906

1887 fick föreningen nya lokaler på Brunkebergstorg nr 18, en lokal med 13 rum, därav 3 stora salar, vilka invigdes med att visa Hanna Winges ...

Brunkebergstorg 15, 2 tr. 1874-1887

Föreningens ursprungliga lokaler.

Handarbetets Vänners Skola, 1944

Ur Siv Westerlinds fotoalbum, elev vid skolan 1944-1945

Lucia på Handarbetets Vänner, 1974

Fr v övre raden: Edna, Camilla, Kajsastina, Emiko Fr v nedre raden: Verena, Ruth 

Konstnär Gösta Werner och hantverkare Gunnel Andersson, 1975

Gunnel Andersson visar Gösta Werner och Camilla självporträttet av Werner och Moder Svea.

Laila Lundell, 1929-2010

Arbetade på Handarbetets Vänner mellan 1969-1983. Först som vävlärare och från 1975 som rektor vid skolan. 

Ulla Cyrus-Zetterström, 1913-2017

Under 1930- och 1940-talet ledde Ulla Cyrus-Zetterström tillsammans med Greta Gahn och Ruth Winell det vävtekniska utvecklingsarbetet på Handarbetets Vänner. 

Edna Martin, 1908-2003

Edna Martin var textilkonstnär, fri brodös och entreprenör inom textila området under textilens guldålder. 

Alf Munthe, 1892-1971

Alf Munthe anses som den svenska textila monumentalkonstens främsta företrädare och var knuten till HV mellan 1935-1950. 

Greta Gahn, 1894-1996

Greta Gahn var textilkonstnärinna och chef för Handarbetets Vänner mellan 1931 och 1950. Gahn ville ta fram och ge modern form åt det bästa ur ...

Sofia Widén, 1900-1961

Sofia Widén var en av sin tids största textilkonstnärer. Efter att ha utbildat sig på Högre Tekniska Högskolan började hon arbeta hos Ateljé Licium 1923 ...

Maja Sjöström, 1868-1961

Maja Sjöström föddes i Bårslöv 1868 som dotter till kronolänsman. Hon började tidigt teckna och rita. Som artonåring flyttar hon till Stockholm för att gå ...

Maria Adelborg, 1849-1940

Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886—99, hos Handarbetets Vänner 1900—07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till ...

Sofia Gisberg, 1854-1926

Sofia Gisberg, skulptör och textilkonstnärinna född i Sundsvall den 16 november 1854 och dotter till handlare Per Daniel Gisberg och hans hustru Abrahamina Elisabet Taxberg ...

Agnes Branting, 1862-1930

1887 började Agnes Branting som mönsterriterska på handarbetets Vänner. 1891 blev hon direktris för föreningen med ansvar för den konstnärliga verksamheten. Branting startade senare textilateljén ...

Selma Giöbel, 1843-1925

Giöbel var en av stiftarna av Handarbetets Vänner och ledarmot i styrelsen 1874-1885. Hon var särskilt intresserad av trä och har betytt mycket för träslöjdens ...

Carin Wästberg, 1859-1942

På bilden syns "Karin Wästbäck [Carin Wästberg] föreståndarinna för Handarbetets vänner. Dotter till författarinnan "Anna A" samt Lotten Rönqvist" (enligt upplysning på fotots baksida). Carin ...

Lilli Zickerman, 1858-1948

Lilli Zickerman studerade vid Handarbetets Vänner på 1880-talet och tog intryck av föreningens idéer. Hon deltog i Stokholmsutställningen 1897 och fann då att de gamla ...

Hanna Winge, 1838-1896

En av 19 undertecknare av uppropet att bilda en förening för "det svenska handarbetets utveckling i konstnärlig fosterländsk riktning". Hon komponerade flera drakmönster för Handarbetets ...

Reformdräkten, 1885

Komponerad av Hanna Winge

"Harens Gång", PostNord, 1982

Konstnär Veronika Nygren

Salen Tre Kronor, Stadshuset, Stockholm

Sidendraperier komponerade av Maja Sjöström

Sophie Adlersparre, 1823-1895

Sophie Adlersparre (f. Leijonhuvud) grundare till Föreningen Handarbetets Vänner

"Ljus mot Ljus", Skövde krematorium, 1947

Dubbelväv komponerad av Alf Munthe

Patent- och Registreringsverket

Komponerat av Maja Wirde och Agda Österberg

Mässhake till Hulterstads församling

Komponerad av Maja Wirde

Antependium för Lunds domkyrka 1909

Komponerat av Maja Wirde

Edna Martins 50- och 60-talskuddar

Broderisatser till kuddar. 

Maja Andersson Wirde, 1873-1952

Textilkonstnärinnan Maja Andersson Wirde anställdes av HV som mönsterriterska 1907. I föreningens årsberättelse från 1907 andas man stor framtidsoptimism. 

Stockholmsutställningen, 1930

Stockholmsutställningen 1930 har gått till historien som funktionalismens genombrott i Sverige och blev oerhört betydelsefull för framför allt arkitekturen i Sverige.

Parisutställningen, 1925

1925 anordnades en världsutställning i Paris där fokus låg på arkitektur, konst och konsthantverk. Den svenska paviljongen ritades av Carl Bergsten och Gregor Paulsson var ...

Handarbetets Vänner, Stockholmsutställningen, 1897

Vid den internationella Allmänna konst – och industriutställningen i Stockholm 1897 var Handarbetets Vänner representerad i flera avdelningar.   På bilden syns Bengta Månsson, väverska på Handarbetets ...

"Vad Sjunger Fåglarna?" av Siri Derkert, 1965-1967

Gobeläng i Höganäs stadshus sessionssal 

M/S Kungsholm, Maja Wirde & Märtha Alexandersson, 1928

Svenska Amerikalinjens nya oceanångare M/S Kungsholm lämnade Göteborg den 24 november 1928 på sin jungfrufärd till New York. Då hade arbetet med inredningarna pågått under nästan två år.

Kakskydd, 1938

Komponerat av R. Fischer

Pressklipp ur Göteborgsposten, ca 1950

Edna Martin deltar i det nybildade Moderådet för yttertrikå.

Pressklipp ur Aftonbladet, 1955

Edna Martin berättar att broderi måste få ta tid.

Sancta Birgitta, Carl Larsson, 1900

Inköpt av H.M Drottning Carola av Sachsen

Antependium av Agnes Branting.

Sidenapplikation & guld.

Siri Derkert, Vi-We-Nous, 1963

Vid slutet av 1950-talet inleddes konstnärens Siri Derkerts (1888-1973) omfattande arbete med konst för det offentliga rummet. Hon började experimentera i olika nya tekniker efter ...

Peter Dahl

Applikation

Jordi Arkö, Röde Orm, 1991

Applikation på vävd botten

Laris Strunke, Hommage Till Tuskaft, 1991

Inköpt av Statens Konstråd till de nordiska staternas EU-kontor i Bryssel, 1997

Kaisa Melanton, Honungslandet, 1980

Applikation och broderi

Peter Dahl, Stolta Stad, 1984

Hänger idag på Sveriges Riksdag i riksdagsmännens klubbrum

Peter Dahl, Rosenröda Drömmar, 1981

På uppdrag av Statens konstråd för Musikhögskolan i Malmö

Peter Dahl

Applikation

Berga Örlogsskola

Konstnär Gösta Werner

Lennart Rodhe

Bildväv

Arbete under gång med bildväv

Konstnär Ingegerd Möller

KTH, Stockholm

Konstnär Anna-Karin Bylund

Britta Molin

Bildväv

Ridå

Konstnär Britta Molin

Rådhuset

Konstnär Åsa Bengtsson

Ridå för Arkitekturmuseet

Konstnär Pia Wallén

Bildväv

Konstnär Björn Westman

Maja Sjöström, Stadshuset, textilier till Rådhussalen

På andra sidan Borgargården i Stockholms Stadshus från Gyllene salen sett ligger Rådssalen, där Stockholms kommunfullmäktige sammanträder var tredje vecka. Rådssalens inredning är storslagen och ...

Hanna Winges sal Grand Hotel, Stockholm

Salongen på Grand Hotel är uppkallad efter Hanna Winge som var en av pionjärerna inom svensk textilkonst och en av kvinnorna bakom Handarbetets Vänner.

International Woman's Suffrage Alliance, 1911

Till ett kvinnornas världsförbund hör ett kvinnornas världsbanér, och det är vid den sjätte kongressen, som vår internationella allians skall erhålla ett sådant, ritadt, sydt och skänkt af svenska kvinnor.

Projekt Stolen

1998 deltog 7 konstnärer/formgivare i ett projekt som avsåg att ge exempel på hur en samma stol kunde gestaltas. Vi valde Åke Axelssons stol "Gustav utan karm" och konstnärerna kunde fritt välja hantverksmässig uttrycksform. 

Stockholms stadshus, 1995

Konstnär Kajsa Melanton