Agnes Branting, 1862-1930

1887 började Agnes Branting som mönsterriterska på handarbetets Vänner. 1891 blev hon direktris för föreningen med ansvar för den konstnärliga verksamheten. Branting startade senare textilateljén Licium som senare blev en del av Handarbetets Vänner.

Agnes Branting hade ett stort kontaktnär, bland annat med familjen Zorn och Anna och Ferdinand Boberg. Hon stödköpte kartonger och verk, både från Zorn och Carl och Carin Larsson.