Alf Munthe, 1892-1971

Alf Munthe anses som den svenska textila monumentalkonstens främsta företrädare och var knuten till HV mellan 1935-1950. 

Alf Munthe var målare, tecknare, dekoratör och formgivare för konsthantverk, främst textil. I sitt tidiga måleri kom han att skildra det mellansvenska landskapets idyll, teckna porträtt i blyerts och kol samt utföra stora rumsdekorationer. Från 1930-talet och framåt, ägnade han sig främst åt textilt konsthantverk. (leksand.se)

1934 fick Munthe kontakt med chefen för Handarbetets vänner Greta Gahn och med henne kom han att inleda ett livslångt, kongenialt samarbete. Deras första verk var en damast i linne och guld, beställd av dåvarande kronprinsparet och en gåva till Abessiniens kejsare Haile Selassie. Munthe arbetade som lärare i konstnärlig formgivning vid vävskolan och på Sätergläntan som föreningen förvärvade 1934.

Med hjälp av Gahn kom Munthe att lära sig textil konstruktion och tränga in i de olika traditionella vävslagens möjligheter och underkasta sig de krav som dessa ställer på sträng rätvinklighet i mötet mellan varp och väft. Sina skisser i blyerts och akvarell överförde han mödosamt och med stor precision till arbetsritningar på millimeterrutat papper: "man måste göra sig liten i det textila. Man måste lära sig krypa mellan trådarna" (Munthe till U Hård af Segerstad).

Munthe och Gahn hade stora krav på materialets kvalitet och det blev Lennart och Lars Wålstedt, far och son med farfarm, ullspinneri och garnfärgning i Flöda som blev leverantörer av det kypfärgade ullgarn de använde i 30 olika färger valda av Munthe.

1939 vann Munthe med förslaget Ljusbrytning tävlingen om utsmyckningen av dopkapellet i Karolinska sjukhuset. Väggarnas alsecco-målningar med prismatiskt brutna strålknippen i transparenta toner av rökgrått och duvblått samspelar här med gångmattan och det varmt röda antependiet bildar en fin motvikt till dopfunten i grön kolmårdsmarmor.

Sedan följde en rad textila utsmyckningar av sakrala och profana rum. Munthe blev "den mjuka arkitekturens mästare" (Hård af Segerstad). Framfor allt gällde detta hans främsta sakrala verk, dubbelväven "Ljus av ljus" för Skövde krematorium (nu S:ta Birgittas kapell), ritat av Asplund och efter dennes död fullbordat av S I Lind (bd 23). Bonaden består av sju vader som på plats bildar en enhet om 4X9 m. Munthe hade som tema för verket I himlar sjungen och de yttersta våderna visar upptill stiliserade änglahuvuden som får bilda "körer". Ullgarnets varmt röda, violetta och blå klanger spelas ut mot det vita linet i en storartat rik orkestrering. I samma teknik och likartad kolorit är väggklädnaden bakom predikstolen i Högalidskyrkan i Sthlm. Den kom på plats 1950.  

Då Gahns förordnande vid Handarbetets Vänner utgick, grundade Munthe och hon 1951 en egen verkstad, Lekattgården ab, i Tibble by i Leksand, ett pittoreskt huskomplex i falurött, som en gång varit Hugo Alfvéns.

Källa: Alf Munthe, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8545, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brita Linde), hämtad 2015-05-06.