Antependium för Amiralitetskyrkan i Karlskrona, 1911

Komponerat av Maja Wirde

1911 beställde Amiralitetskyrkan i Karlskrona ett antependium, som den från Italien nyss hemkomna Maja Andersson Wirde fick i uppdrag att rita. Antependiet är utfört i mörkblått siden i applikationsteknik med ett mönster av geometriska figurer i olika kombinationer. Kring ett centralt ellipsformat mandorlamotiv bygger hon upp en komposition av små rektanglar och kvadrater som tillsammans bildar större fyrkanter, symmetriskt grupperade på bägge sidor om ellipsen. Indelningen sker genom broderade horisontala bårder i ljusblått och gult. Mönstret ger ett livligt intryck som förstärks av den ojämna ytan som applikationstekniken medför.

Information från majawirde.com