Antependium för Lunds domkyrka 1909

Komponerat av Maja Wirde

Maja Andersson Wirdes första stora kyrkliga verk ställdes ut på Stockholmsutställningen 1909. Det var ett antependium beställt av Lunds domkyrka, som fortfarande används. Antependiet är tillverkat i röd sidenrips och rikt broderat i främst violett och svart. Mönstret är dekorativt utan några figurer utan består av ett stort kors med ett IHS-monogram i silver och guld centralt i korsmitten. Vid den här tiden höll tillverkningen av paramenta till kyrkorna på att förändras. Sofia Gisberg pekar i utställningskatalogen 1909 ut tre viktiga huvudprinciper som bör tas i beaktande vid skapandet av kyrkliga textilier. Komposition bör ha en religiös prägel, både färg och mönster ska ha en symbolisk betydelse och mönstret bör sträva efter att ge symboliska uttryck för kristendomens idéer. Man lade också stor vikt vid ett gediget tekniskt utförande och hög kvalitet på materialen. Maja Andersson Wirdes antependium har en mycket stram och stilren form, där korset helt dominerar uttrycket. Tillsammans med det broderade monogrammet blir det också ett tydligt symboliskt uttryck för den kristna läran.

Information från majawirde.com