Birger Jarlsgatan 5, 1906-1917

Eftersom fastigheten vid Brunkebergstorg skulle rivas fick föreningen 1906 flytta lokaler. 

I Stockholmsbladet, söndagen den 25e februari 1906 skrevs det följande:

Efter att i nitton år ha hållit till i den allmänt kända lokalen vid Brunkebergstorg, drog Handarbetets vänner i går in i en ny bostad. Det är denna gång i den ultraeleganta stadsdelen föreningen slagit upp sina bopålar längst ned vid Birgerjarlsgatan, helt nära hörnet af Strandvägen. Här i nr 5, en modärn byggnad med marmortrappor – hvilkas hvita steg vi dock icke beträda, emedan en hiss för oss uppåt – residerar den i en ljus och rymlig våning på tio rum.   

1917 flyttade föreningen till de nuvarande lokalerna på Djurgårdsslätten 82-84.