Brunkebergstorg 15, 2 tr. 1874-1887

Föreningens ursprungliga lokaler.

Strax innan det eleganta Brunkebergshotellet, ritat av Axel Nyström, med hyresvåningar för 20 familjer stod färdigt 1841, hade den tyske konditorn Ferdinand de la Croix insett lägets värde och uppdrog åt Fredrik Blom att rita ett hus med sällskapslokaler på västra sidan av torget, nr 15. Det blev Stockholms första moderna etablissemang för nöjen, föredrag och sammanträden med restaurang och två stora hörsalar, kallade "salonger". Under 25 år, innan Stockholms hantverksförening absolut skulle köpa huset (som långt senare revs av hotell Gillet) hölls där konserter, baler och maskerader. Rabulisterna höll där i mars 1848 sin reformbankett, 1894 följde ett väldigt sympatimöte för danskarna, 1868 pågick basarer och auktioner för de fattiga. Atterbom höll en rad berömda föreläsningar. Denna välkända och centrala adress fick Handarbetets Vänner.


Källa: "Handarbetets Vänner och Konstnärerna" Liljevalchs, 1991   
Bilder från Stockholms Stadsmuseum