Brunkebergstorg 18, 1887-1906

1887 fick föreningen nya lokaler på Brunkebergstorg nr 18, en lokal med 13 rum, därav 3 stora salar, vilka invigdes med att visa Hanna Winges nya antipendium till Tyska Kyrkan. 

Källa: "Handarbetets Vänner och Konstnärerna" Liljevalchs, 1991