Carin Wästberg, 1859-1942

På bilden syns "Karin Wästbäck [Carin Wästberg] föreståndarinna för Handarbetets vänner. Dotter till författarinnan "Anna A" samt Lotten Rönqvist" (enligt upplysning på fotots baksida).

Carin Wästberg anställdes vid HV i början på 1890-talet. Carin Wästberg, Agnes Branting, Maja Widebäck och Lilli Zickerman bildade 1899 föreningen Svensk Hemslöjd. 1903 kuppar Wästberg HV och "blir av med" rivalen Agnes Branting vilket leder till att HV förlorar sin kungliga beskyddare Drottning Victoria. 1904 blev Carin Wästberg konstnärlig ledare på HV och 1910 dess direktris. Det var under Carin Wästbergs tid som chef för HV som flera av de mest kända textilkonstnärerna kom att arbeta för föreningen som mönsterriterskor, bland andra Maja Sjöström, Agda Österberg och Annie Frykholm. Hon gick i pension 1930.