Från "Vad vi vilja vinna, vad vi kunna förlora... Synpunkter i frågan om utbildningen av vävlärarinnor". av Greta Gahn, 1946.