Greta Gahn, 1894-1996

Greta Gahn var textilkonstnärinna och chef för Handarbetets Vänner mellan 1931 och 1950. Gahn ville ta fram och ge modern form åt det bästa ur svensk hemslöjdstradition. Under krigsåren och tiden därefter var det främst Greta Gahn i samverkan med Alf Munthe som svarade för det mesta av den monumentala textilkonsten för kyrkor och offentliga byggnader. Greta Gahn ansåg sig inte kunna rita mönster men hon behärskade de textila teknikerna till fullo. I Alf Munthe fann hon en konstnär med den beskaffenhet hon behövde för att kunna fullfölja sitt uppdrag på HV.

Källa: Leksands Kommun