Grönt kläde för Skärkinds kyrka komponerat av Agnes Branting, 1895