Handarbetets Vänners Skola våren 1954, föreläsningssal