Handarbetets Vänner, Stockholmsutställningen, 1897

Vid den internationella Allmänna konst – och industriutställningen i Stockholm 1897 var Handarbetets Vänner representerad i flera avdelningar.  

På bilden syns Bengta Månsson, väverska på Handarbetets Vänner. I samband med Allmänna konst – och industriutställningen i Stockholm 1897 fick hon, tillsammans med nio andra medarbetardiplom för haute-lisse-vävnad.