Hanna Winge, 1838-1896

En av 19 undertecknare av uppropet att bilda en förening för "det svenska handarbetets utveckling i konstnärlig fosterländsk riktning". Hon komponerade flera drakmönster för Handarbetets Vänner.