Hanna Winges sal Grand Hotel, Stockholm

Salongen på Grand Hotel är uppkallad efter Hanna Winge som var en av pionjärerna inom svensk textilkonst och en av kvinnorna bakom Handarbetets Vänner.