Laila Lundell, 1929-2010

Arbetade på Handarbetets Vänner mellan 1969-1983. Först som vävlärare och från 1975 som rektor vid skolan. 

Efter sina år på Handarbetets Vänner blev Laila Lundell anställd som förste hemslöjdskonsulent vid Nämnden för hemslöjdsfrågor fram till sin pension 1993.

Laila Lundell har även skrivit böckerna "Den Stora Vävboken" och "Laila Lundells Nya vävbok".