Lennart Rodhe, Eufori, 1989. Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Bildväv