Lilli Zickerman, 1858-1948

Lilli Zickerman studerade vid Handarbetets Vänner på 1880-talet och tog intryck av föreningens idéer. Hon deltog i Stokholmsutställningen 1897 och fann då att de gamla slöjdföremålen vittnade om stor skicklighet. De nytillverkade däremot visade prov på tillbakagång och osäkert famlande. Arbetet hade övergått från gedigenhet och allvar till värdelös lyx. Sådant arbete utan värde "sätter sin prägel på människan själf och gör karaktären ytlig och ansvarslös". För att skapa en "samhållande kraft" bildades Föreningen för Svensk Hemslöjd den 7 oktober 1899. Zickermans vision var att hemslöjden skulle bli en viktig del i näringslivet. Hon reste runt i Sverige och samlade in och dokumenterade allmogetextilier.