"LinMorgon", Förvaltningsrätten i Stockholm, 1995.

Konstnär Veronika Nygren

130×230 cm. Navajogobelin i lin. 

Utförd av Kajsastina Wickman, Gun Aschan och Anna-Berit Persdotter.