"Ljus mot Ljus", Skövde krematorium, 1947

Dubbelväv komponerad av Alf Munthe

Skövde krematorium (nu S:ta Birgittas kapell) är ritat av Asplund och efter dennes död fullbordat av S I Lind.

Bonaden består av sju vader som på plats bildar en enhet om 4X9 m.