Lucia på Handarbetets Vänner, 1974

Fr v övre raden: Edna, Camilla, Kajsastina, Emiko

Fr v nedre raden: Verena, Ruth