Maria Adelborg, 1849-1940

Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886—99, hos Handarbetets Vänner 1900—07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till England 1895 samt har därjämte besökt England (1901) och upprepade gånger Holland och Belgien. Erhöll 1894 Sofie Adlersparres pris.


E A Maria Adelborg, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5518, Svenskt biografiskt lexikon (art av ELISABETH THORMAN), hämtad 2015-05-05.