Mässhake av svart sidendamast med broderier. Tillhör Nationalmuseum, 1962

Konstnär Hans Krondahl

Utförd av Ella Hoffström.