Mässhake till Storkyrkan av Maja Sjöström, sekelskiftet