Parisutställningen, 1925

1925 anordnades en världsutställning i Paris där fokus låg på arkitektur, konst och konsthantverk. Den svenska paviljongen ritades av Carl Bergsten och Gregor Paulsson var generalkommissarie för den svenska delen. Sverige kom att få stora framgångar och tilldelades totalt 36 medaljer. Endast värdnationen Frankrike fick fler utmärkelser. Maja Andersson Wirde organiserade Handarbetes Vänners deltagande på plats i Paris eftersom chefen Carin Wästberg var sjuk.

Med hjälp av skisser och interiörfoton från utställningslokalen kan man sluta sig till att Maja Andersson Wirde var representerad med två mattor förutom de sammanlagt elva bonader, dukar, kuddar och vävnader, som hon enligt föreningens arkiv ställde ut. I det tidiga 1920-talets textilkonst fanns en eklekticism där man lånade både från orientaliska och klassicistiska mönster. Parallellt med detta förekommer också en tendens mot förenkling och mot geometriska mönster med stark ytmässighet. Det är den här tendensen som inom kort kommer att leda till modernismen.

Information från majawirde.com