Patent- och Registreringsverket

Komponerat av Maja Wirde och Agda Österberg

1921 invigdes det nya Patent- och Registreringsverket på Valhallavägen i Stockholm. Arkitekt var Ragnar Östberg, som hade fått uppdraget redan 1911. Ragnar Östberg gav Handarbetets Vänner i uppdrag att utforma byggnadens textilier: gardiner, möbeltyger och mattor. Många av möblerna utformades av Carl Malmsten. Invigningen 1921 var storstilad med kunglig närvaro och specialskriven musik.

Bland de textilier som tillverkades fanns nio mattor, som tillsammans kostade 27 721 kr, en ansenlig summa vid den här tiden. Det motsvarade närmare sex årslöner för en kontorsanställd. Det prestigefyllda uppdraget att rita mattorna gick till Maja Andersson Wirde och Agda Österberg. Åtta av mattorna blev klara under 1920 och den sista mattan året därpå. Med stor sannolikhet delades arbetet upp mellan dem och mycket tyder på att Agda Österberg utförde två av mattorna och Maja Andersson Wirde de resterande sju. Av de ursprungligen nio mattorna finns sex bevarade. Fem av dem återfinns fortfarande i Patent- och Registreringsverkets byggnad på Valhallavägen och en av dem har flyttats till Patentbesvärsrättens bibliotek på Karlavägen i Stockholm. Tre av mattorna har kasserats under årens lopp på grund av åldersdefekter.

Information från majawirde.com