Peter Dahl, Rosenröda Drömmar, 1981

På uppdrag av Statens konstråd för Musikhögskolan i Malmö

Bildväv