Maja Andersson Wirde, 1873-1952

Textilkonstnärinnan Maja Andersson Wirde anställdes av HV som mönsterriterska 1907. I föreningens årsberättelse från 1907 andas man stor framtidsoptimism. 

Carin Wästberg hade några år tidigare tagit över som konstnärlig ledare och föreningen var inne i ett expansivt skede. Anställningsvillkoren var ganska generösa för sin tid och inkluderade bland annat betald semester och sjuklön. För en konstnärligt utbildad mönsterriterska var den fasta årslönen vanligen mellan 1 200 och 1 500 kr. Detta kan jämföras med en kvinnlig industriarbetares årslön år 1900 som var 430 kr och en folkskolelärare vars lön var mellan 1 000 kr och 1 400 kr per år. För de mönsterkompositioner som de gjorde utöver det dagliga arbetet fick de extra betalt. Ofta kunde den ersättningen uppgå till lika mycket som den fasta ersättningen under ett år.

Under sina drygt tjjugo år på HV kom hon att medverka såväl i det dagliga beställningsarbetet som i utställningar och stora offentliga beställningar. Förutom det ordinarie arbetet med mönsterkomposition undervisade Maja Andersson Wirde också från och med vårterminen 1924 i HV:s skola. Hon undervisade i ämnet teckning/frihandsteckning fyra timmar i veckan. Ämnet bestod mest av kopiering i färg av textilkonst ur Nordiska museets och HV:s samlingar.

De flesta arbeten som producerades på Handarbetets Vänner utfördes på beställning direkt från kunden. En del möbeltyger och dukar gjordes även för butikens lager. I Maja Andersson Wirdes arbetsbok från 1914 är det framför allt möbeltyger som förekommer men också ett par mattor, kuddar och gardiner.

1928 fick Andersson Wirde i uppdrag att bland annat rita fyra stycken cirkelrunda mattor till Amerikalinjens M/S Kungsholm.

1929 begärde Andersson Wirde tjänstledigt från HV och reste till USA där hon förestod vävskolan och textilskolan i det nystartade Cranbrook Academy of Art utanför Detroit. Hon återvände till Sverige 1933. 


Information från majawirde.com där du kan läsa mer om Maja Andersson Wirdes liv.